CV

Här i sammandrag en del viktigare milstolpar som beskriver både erfarenheter och roller sedan jag började arbeta med kommunikation. Det började med Beckmans och en Mac SI anno 1992 med Adobes Pagemaker och favoritprogrammet Photoshop. Det senare gäller fortfarande!