Hem

Tillsammans utvecklar

vi din kommunikation

 

Identifiera mottagarens behov


Jag hjälper till att hitta rätt perspektiv och se erbjudandet med kunden ögon. Tillsammans utformar vi ett tydligt mål för er kommunikation.

 

Ompröva invanda arbetssätt


Att på riktigt identifiera mottagarens behov är en spännande resa. Alla lösningar är inte digitala och allt behöver inte kräva utökad budget.

 

Samarbeta på lång sikt

Jag släpper inte engagemanget. Har vi styrt verksamheten åt ett nytt håll följer jag gärna med på resan så att de uppsatta målen nås. Nya inriktingar behöver ofta trimmas in.

 

Behåll perspektivet

Jag hjälper till med vägval och metod med kunden, användaren eller mottagaren som stigfinnare. Naturligtvis verifierar vi kontinuerligt resultat och förväntningar.

 

Arbeta kreativt och praktiskt

Strategier och mål är inte mycket värda om de inte omsätts i praktik. Jag kan, tillsammans med mina partners, se till att idéerna blir verklighet. Digitala tjänster, print, video och allt där emellan.

 

Samarbeta flexibelt

Naturligtvis är jag flexibel om hur vi ska arbeta. Vi tar fram en modell tillsammans, som passar de syften och mål vi gemensamt sätter upp.

 

Kontakta mig

Maila eller ring så träffas vi. Det behövs ingen färdig förstudie eller ens en mindmap för att starta en givande dialog. Om vi blir nöjda med mötet går vi vidare.

 


WACHHOLZ KOMMUNIKATION

Blekingegatan 18   118 56 Stockholm  

070-269 69 34     andre@wachholz.se