Referenser

Det började med Beckmans och en Mac SI anno 1992 med Adobes Pagemaker och favoritprogrammet Photoshop. 
Här i sammandrag en del kunder i osorterad ordning och storlek.