Hälsokraft

Tomteboda RT
Obligo RE
Areim
BAU 
Skogsindustrierna
Mediaform Sverige

Bioeconomics 2050

Olsäter EL

Kungl Biblioteket


Murman Arkitekter

Sveriges Radio

Utbildningsradion

SVT

Stiftelsen Ingmar Bergman

Svenska FIlminstitutet

Chiffer

ABB
Carema 

Statens JärnvägarWachholz Kommunikation AB.   Blekingegatan 18   118 56 Stockholm    070-269 69 34     andre@wachholz.se