Wachholz Kommunikation Aktiebolag
Erbjudandet

Ha koll på ditt varumärke.

Det är ett av dina absolut mest viktiga tillgångar.

Projektledning

Utveckla varumärke - Bygga kampanj
- Skapa värden


Tjänstedesign

Kommunikation genom befintliga
affärsmodellen.


Kommunikation

Kanalstrategi - marknadsplan - format -
form - innehåll - evenemang.


Rådgivning